خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار CNG در کرمانشاه

پراید صندوق‌دار CNG، کلکسیونی
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، کلکسیونی
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۳۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید مدل ۱۳۸۸
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۹ ساعت پیش
پراید  مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۷۶,۳۳۰ کیلومتر ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
۳۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۳
پراید۸۹دوگانه کارخانه.
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید۸۹دوگانه کارخانه.
پراید مدل ۱۳۸۷
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید مدل ۱۳۸۷
پراید 84
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 84
پراید تاکسی بدون رنگ ، تک برگ سند 1387
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید تاکسی بدون رنگ ، تک برگ سند 1387
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۴۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۵۵۵ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید CNG، مدل ۸۶
۳۵۰,۷۴۵ کیلومتر ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید CNG، مدل ۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۱
پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸۳ بی رنگ
۵۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار مدل ۱۳۸۳ بی رنگ
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
بعدی