خرید و فروش و قیمت خودرو سمند سورن در کرمانشاه

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۱۰ ساعت پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX ef7، مدل ۱۳۹۹
۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۹
سمند سورن معمولی ای اف سون، مدل ۱۳۹۹
۴,۵۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن معمولی ای اف سون، مدل ۱۳۹۹
سمند سورن ELX (موتور EF7)، مدل ۱۳۹۱
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن ELX (موتور EF7)، مدل ۱۳۹۱
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۷
۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند مدل ۹۶
۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند مدل ۹۶
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۸
۰ کیلومتر توافقی
پریروز
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۸
فروش سمند سورن در حد خشک
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سمند سورن EF7مدل ۱۳۹۳
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن EF7مدل ۱۳۹۳
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۷
۸,۱۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۷
سمند سورن elx موتور ef7 خشک
۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
خودرو سورن پلاس ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
خودرو سورن پلاس ۱۴۰۰
سمند سورن پلاس خشک
۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
سمندسورنELX
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
سمندسورنELX
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۴
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۳
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶
بعدی