خدمات نظافت منزل، قالیشویی، مبل شویی، کف سابی و ... در کرمانشاه

نظافت منزل و خدمات شرکتی «صدرصدتضمینی»
۴ ساعت پیش
شرکت خدماتی پرستاری *کیهان* نظافچی همراه بیمار
۴ ساعت پیش
شرکت خدماتی پرستاری *کیهان* نظافچی همراه بیمار
خریدار آلومینیوم و آهن ضایعات
۴ ساعت پیش
خریدار آلومینیوم و آهن ضایعات
نظافتچی منزل راه پله پارکینگ «شرکت خدماتی آرشام»
۴ ساعت پیش
نظافتچی منزل راه پله پارکینگ  «شرکت خدماتی آرشام»
جارو
۴ ساعت پیش
جارو
نقاشی ساختمان ودرو پنجره
۶ ساعت پیش
شرکت خدماتى نظافتى پرستاری «اورانوس» منزل راه پله
۸ ساعت پیش
شرکت خدماتى نظافتى پرستاری «اورانوس» منزل راه پله
شرکت خدماتی «آرادمیس» پرستاری نظافتچی همراه بیمار
۸ ساعت پیش
شرکت خدماتی «آرادمیس» پرستاری نظافتچی همراه بیمار
نظافتچی حرفه ای منزل، راه پله شرکت خدماتی پرستاری
۹ ساعت پیش
نظافتچی حرفه ای منزل، راه پله شرکت خدماتی پرستاری
نظافتچی منزل راه پله پارکینگ شرکت خدماتی/ایرانیان/
۹ ساعت پیش
نظافتچی منزل راه پله پارکینگ شرکت خدماتی/ایرانیان/
شرکت خدماتی « پارمیدا» نظافت/ همراه بیمار/ پرستارى
۹ ساعت پیش
شرکت خدماتی « پارمیدا» نظافت/ همراه بیمار/ پرستارى
خدماتی پرستاری /آناهیتا نظافتچی راه پله پارکینگ
۹ ساعت پیش
خدماتی پرستاری /آناهیتا نظافتچی راه پله پارکینگ
*شرکت خدماتی پرستاری آرکا* نظافتچی و همراه بیمار
۹ ساعت پیش
*شرکت خدماتی پرستاری آرکا* نظافتچی و همراه بیمار
شرکت خدماتی پرستاری ارجمند* نظافتچی منزل راه پله
۹ ساعت پیش
شرکت خدماتی پرستاری ارجمند* نظافتچی منزل راه پله
نظافتچی همراه بیمار شرکت خدماتی پرستاری *جهان آرا*
۹ ساعت پیش
نظافتچی همراه بیمار شرکت خدماتی پرستاری *جهان آرا*
نظافت راه پله پارکینگ شرکت خدماتی/تکنیک/ پرستاری
۹ ساعت پیش
نظافت راه پله پارکینگ شرکت خدماتی/تکنیک/ پرستاری
شرکت خدماتی پرستاری «میترا» (نظافتچی همراه بیمار)
۹ ساعت پیش
شرکت خدماتی پرستاری «میترا» (نظافتچی همراه بیمار)
نظافتچی منزل راه پله (شرکت خدماتی پرستاری کادووس)
۹ ساعت پیش
نظافتچی منزل راه پله (شرکت خدماتی پرستاری کادووس)
شرکت خدماتی پرستاری نفیس/ همراه بیمار نظافتچی منزل
۹ ساعت پیش
شرکت خدماتی پرستاری نفیس/ همراه بیمار نظافتچی منزل
شرکت خدماتی نظافتی «ماندگار» منزل راه پله پارکینگ
۹ ساعت پیش
شرکت خدماتی نظافتی «ماندگار» منزل راه پله پارکینگ
شرکت خدماتی پرستاری «Tarban» نظافتچی+ همراه بیمار
۹ ساعت پیش
شرکت خدماتی پرستاری «Tarban» نظافتچی+ همراه بیمار
شرکت خدماتی نظافتى «هنگامه» همراه بیمار، پرستارى
۹ ساعت پیش
نظافتچی همراه بیمار پرستارى شرکت خدماتی *پاکیزگی*
۹ ساعت پیش
نظافتچی همراه بیمار پرستارى شرکت خدماتی *پاکیزگی*
شرکت خدماتی «مروارید» همراه بیمار، نظافتچی پرستاری
۹ ساعت پیش
شرکت خدماتی «مروارید» همراه بیمار، نظافتچی پرستاری
بعدی