خرید و قیمت انواع میز و صندلی غذاخوری در کرمانشاه

میز غذا خوری

نو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
میز غذا خوری

فروش ۴ عدد صندلی سالم و‌شیک

در حد نو
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
فروش ۴ عدد صندلی سالم و‌شیک

میز ناهار خوری

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
میز ناهار خوری

نیمکت دو نفره

نو
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه هالین
نیمکت دو نفره

میز شش نفره در حد نو

در حد نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
میز شش نفره در حد نو

میز وصندلی نهار خوری چستر نو نو

نو
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
میز وصندلی نهار خوری چستر نو نو

میز رو ترازی

کارکرده
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
میز رو ترازی

میز نهار خوری آشپزخانه کم جا چوب راش

در حد نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
میز نهار خوری آشپزخانه کم جا چوب راش

میز بدون صندلی

کارکرده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
میز بدون صندلی

میز ناهارخوری ۶ نفره نهارخوری ۶ نفره چستر

نو
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تابش
میز ناهارخوری ۶ نفره نهارخوری ۶ نفره چستر

میز نهار خوری شش نفره چوب راش در حد نو

در حد نو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
میز نهار خوری شش نفره چوب راش در حد نو

نهارخوری و میز و صندلی و غذاخوری ونوس

نو
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولید و پخش مبلمان امیری
نهارخوری و میز و صندلی و غذاخوری ونوس

میز نهاری خوری هشت نفره خوش طرح

نو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
میز نهاری خوری هشت نفره خوش طرح

میز ناهارخوری نهارخوری دوبل پارچه بوگات

نو
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تابش
میز ناهارخوری نهارخوری دوبل پارچه بوگات

میز نهارخوری زنبوری راش ناهارخوری

نو
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تابش
میز نهارخوری زنبوری راش ناهارخوری

میزناهارخوری ۶ نفره

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
میزناهارخوری ۶ نفره

میز غذا خوری

در حد نو
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
میز غذا خوری

میز و صندلی غذاخوری ۸ نفره

در حد نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
میز و صندلی غذاخوری ۸ نفره

میز غذاخوری

در حد نو
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
میز غذاخوری

میز و صندلی پیمان

نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
میز و صندلی پیمان

میز نهار خوری ۳نفره

در حد نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
میز نهار خوری ۳نفره

میزنهارخوری چهارنفره جنس یهگوشه

کارکرده
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
میزنهارخوری چهارنفره جنس یهگوشه

میز و صندلی فلزی نهارخوری تولیپس ناهارخوری

نو
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تابش
میز و صندلی  فلزی نهارخوری تولیپس ناهارخوری

میز نهار خوری ۳ نفره مثلثی

نو
۱,۱۱۱ تومان
فروشگاه تک
میز نهار خوری ۳ نفره مثلثی
بعدی