خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در احمدآباد مشهد

مطب ۱۶۵متر ساختمان پزشکان در پرستار
۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در احمدآباد
مطب ۱۶۵متر ساختمان پزشکان در پرستار
آپارتمان با موقعیت اداری، حاشیه احمدآباد
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در احمدآباد
دفترکارحاشیه احمداباد۱۰متردهنه تجاری دائم
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفترکارحاشیه احمداباد۱۰متردهنه تجاری دائم
آپارتمان100متری/رضا/احمدآباددوبلکس
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در احمدآباد
آپارتمان100متری/رضا/احمدآباددوبلکس
آپارتمان اداری برج ساپکو
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در احمدآباد
آپارتمان اداری برج ساپکو
۶۰مترمطب
توافقی
پریروز در احمدآباد
مطب محدوده احمداباد
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در احمدآباد
مطب محدوده احمداباد
مطب درجوار بیمارستان امام رضا
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در احمدآباد
مطب  درجوار بیمارستان امام رضا
60 متری /حاشیه سلمان فارسی
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
60 متری /حاشیه سلمان فارسی
78متر متر. راهنمایی
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در احمدآباد
فروش مطب دکتر عارف 7
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در احمدآباد
120آپارتمان مناسب کار پزشکی عارف 7
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در احمدآباد
ساختمان اداری 1000 متری دربست احمدآباد
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در احمدآباد
آپارتمان ۱۲۶ متری اداری و مطب ملاصدرا
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در احمدآباد
واحد های پزشکی فروشی سند آماده آستانه تسویه
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در احمدآباد
3100 متر زیربنا تجاری دائم در 5طبقه
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در احمدآباد
3100 متر زیربنا تجاری دائم در 5طبقه
فروش مطب دکتر 120متری عارف 7
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در احمدآباد
75متر متر راهنمایی. اداری. فروش
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در احمدآباد
۱۲۰متر آپارتمان حاشیه احمداباد
توافقی
۲ هفته پیش در احمدآباد
۶۰متری اوایل عارف/مطب
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در احمدآباد
دفتر وکالت با موقعیت اداری ۳۰ متر از ۹۰ متر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در احمدآباد
دفتر وکالت با موقعیت اداری ۳۰ متر از ۹۰ متر
140 متر حاشیه احمد اباد عارف
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در احمدآباد
۸۰ متر مطب پزشکان
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در احمدآباد
۸۰ متر مطب پزشکان
فروش مطب100 دکتر خیابان عارف
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در احمدآباد
بعدی