خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در صیاد شیرازی مشهد

اپارتمان68 متری فول تقاطع صیاد، پیروزی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در صیاد شیرازی
اپارتمان68 متری فول تقاطع صیاد، پیروزی
آپارتمان اداری ۶۵متر
۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صیاد شیرازی
۱۴۰متر دفتر کار حاشیه صیاد باب سالن ارایش
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
۱۴۰متر دفتر کار حاشیه صیاد باب سالن ارایش
3واحدکلیدنخورده/بدون مشرفیت/نوساز
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در صیاد شیرازی
3واحدکلیدنخورده/بدون مشرفیت/نوساز
۳۰۰ متری/ویو پاناروما/پنت هاوس اداری/تهاتر/معاوضه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
۳۰۰ متری/ویو پاناروما/پنت هاوس اداری/تهاتر/معاوضه
آپارتمان اداری حاشیه پیروزی نبش تقاطع صیاد
توافقی
۲ هفته پیش در صیاد شیرازی
65متر دفتر کار حاشیه پیروزی(چهارراه صیاد)
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صیاد شیرازی
آپارتمان واقع در صیاد شیرازی
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صیاد شیرازی
دفتر کار مطب ۶۵ متری حاشیه پیروزی ( صیاد )
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صیاد شیرازی
دفترکار حاشیه پیروزی(کلیدنخورده)
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صیاد شیرازی
دفتر کار یا مطب ۶۵ متری حاشیه پیروزی ( صیاد )
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در صیاد شیرازی
بعدی