خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در رضاشهر مشهد

اداری مطبی ۱۱۰ متر صفر حاشیه رضاشهر
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در رضاشهر
اداری مطبی ۱۱۰ متر صفر حاشیه رضاشهر
۶۴متر آپارتمان اداری طبقه چهارم با آسانسور رضاشهر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در رضاشهر
2خواب/حاشیه خیابان/دوکله/موقعیت اداری
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رضاشهر
2خواب/حاشیه خیابان/دوکله/موقعیت اداری
واحد اداری ۱۱۰ متر فول نوساز حاشیه اصلی
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رضاشهر
واحد اداری ۱۱۰ متر فول نوساز حاشیه اصلی
2خواب/حاشیه خیابان/دو کله/فول
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رضاشهر
واحد اداری ۱۱۰ متر حاشیه پیروزی رضاشهر
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رضاشهر
واحد اداری ۱۱۰ متر فول شیک حاشیه پیروزی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاشهر
واحد اداری ۱۱۰ متر فول شیک حاشیه پیروزی
۱۲۰متر/تجاری مسکونی/فازتجاری پیروزی۲۰
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاشهر
۱۲۰متر/تجاری مسکونی/فازتجاری پیروزی۲۰
حاشیه پیروزی ۱۰۶ متر طبقه چهارم صفر فول امکانات
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاشهر
مناسب دفتر وکالت/حاشیه خیابان/دوکله
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رضاشهر
مناسب دفتر وکالت/حاشیه خیابان/دوکله
اپارتمان اداری با سند مسکونی حاشیه رضوی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاشهر
80متر/دفترکار/حاشیه خیابان/دوکله
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاشهر
80متر/دفترکار/حاشیه خیابان/دوکله
70 متر دوبلکس/مسکونی/اداری / پیروزی
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رضاشهر
بعدی