رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در ابوطالب مشهد

انبار تجاری چهارراه ابوطالب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوطالب
اپارتمان دو طبقه دربست،دو واحد مستقل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ابوطالب
اپارتمان دو طبقه دربست،دو واحد مستقل
۷۰ متر مغازه ابوطالب ( قرنی )
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوطالب
۷۰ متر مغازه ابوطالب ( قرنی )
دفتر اداری 60متری جام جم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
دفتر اداری 60متری جام جم
مغازه حاشیه ابوطالب و ابوطالب 1 قرنی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
سندششدانگ اجاره ای(زمین باغ-کشاورزی )
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در ابوطالب
رهن و اجاره مغازه حاشیه قرنی چهارراه ابوطالب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
مغازه 15مترجهت آرایشگاه زنانه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
مغازه 15مترجهت آرایشگاه زنانه
غرفه جهت صافکاری و نقاشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
غرفه جهت صافکاری و نقاشی
مغازه 110 متری تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
مغازه 110 متری تجاری دائم
واگذاری مرغ بریان با وسایل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
واگذاری مرغ بریان با وسایل
36 مغازه در ابوطالب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در ابوطالب
مغازه رهن و اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابوطالب
انبار ۹۰ متر ابتدای ابوطالب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
مغازه ۲۰ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابوطالب
مغازه ۲۰ متری
دفتر کار تجاری دائم حاشیه اصلی خیابان طبقه اول
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ابوطالب
دفتر کار تجاری دائم حاشیه اصلی خیابان طبقه اول
رهن و اجاره مغازه تجاری چهارراه ابوطالب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ابوطالب
رهن و اجاره مغازه تجاری چهارراه ابوطالب
۱۵۰ متر انبار ابوطالب ( قرنی )
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ابوطالب
۱۵۰ متر انبار ابوطالب ( قرنی )
واگذاری کامل خرازی وتحریربااجاره و رهن پایین
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
واگذاری کامل خرازی وتحریربااجاره و رهن پایین
انبار مجاور پاساژ برجیس ابوطالب قرنی کلاهدوز عامل
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
یک اتاق 12 متری از مجموعه دفتر کار
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
یک اتاق 12 متری از مجموعه دفتر کار
حاشیه ابوطالب ۱۵۵ متر تجاری دایم پرتردد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
فروشگاه ابوطالب 1 متراژ حدودا 16 مترمربع
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
فروشگاه ابوطالب 1 متراژ حدودا 16 مترمربع
رهن واجاره و همچنین مشارکت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
بعدی