رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در ابوطالب مشهد

ویلایی دربست دفتر و انبار قرنی ابوطالب خیاطی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
واحد دو اتاقه روبرو دادگاه شفا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
اپارتمان۷۰متر اداری ۱۰۰متر انبار همراه با بالابر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
مجتمع تجاری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
دفتر اداری ۱۱۰ متر زیرزمین تمیز
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
دفتر اداری ۱۱۰ متر زیرزمین تمیز
زیر زمین به متراژ ۱۶۰ متر برای انباری تولیدی و ...
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابوطالب
زیر زمین به متراژ ۱۶۰ متر برای انباری تولیدی و ...
دفتر اداری برای وکلا شفا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابوطالب
انبار همکف ۱۱۰ متر ابتدای ابوطالب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
50متر2طبقه ابوطالب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ابوطالب
زیر زمین ۱۰۰ متری ابوطالب 50
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ابوطالب
زیر زمین ۱۰۰ متری ابوطالب 50
دفتر کار تجاری دائم حاشیه اصلی بلوار قرنی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ابوطالب
دفتر کار تجاری دائم حاشیه اصلی بلوار قرنی
بعدی