رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در ابوطالب مشهد

۷۰ متر مغازه ابوطالب ( قرنی )
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ابوطالب
۷۰ متر مغازه ابوطالب ( قرنی )
مغازه حاشیه ابوطالب و ابوطالب 1 قرنی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
رهن و اجاره مغازه حاشیه قرنی چهارراه ابوطالب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوطالب
مغازه 15مترجهت آرایشگاه زنانه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
مغازه 15مترجهت آرایشگاه زنانه
غرفه جهت صافکاری و نقاشی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
غرفه جهت صافکاری و نقاشی
مغازه 110 متری تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
مغازه 110 متری تجاری دائم
واگذاری مرغ بریان با وسایل
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
واگذاری مرغ بریان با وسایل
36 مغازه در ابوطالب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در ابوطالب
مغازه رهن و اجاره
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابوطالب
مغازه ۲۰ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابوطالب
مغازه ۲۰ متری
رهن و اجاره مغازه تجاری چهارراه ابوطالب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ابوطالب
رهن و اجاره مغازه تجاری چهارراه ابوطالب
۱۵۰ متر انبار ابوطالب ( قرنی )
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ابوطالب
۱۵۰ متر انبار ابوطالب ( قرنی )
واگذاری کامل خرازی وتحریربااجاره و رهن پایین
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
واگذاری کامل خرازی وتحریربااجاره و رهن پایین
حاشیه ابوطالب ۱۵۵ متر تجاری دایم پرتردد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
فروشگاه ابوطالب 1 متراژ حدودا 16 مترمربع
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
فروشگاه ابوطالب 1 متراژ حدودا 16 مترمربع
مغازه ۱۱۵متر حاشیه چهارراه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
مغازه ۱۱۵متر حاشیه چهارراه
مغازه ۳۲۰ متر حاشیه بلوار ابوطالب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
مغازه ۳۲۰ متر حاشیه بلوار ابوطالب
مغازه 50متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
مغازه 50متری
مغازه ۱۵متری حاشیه ۲۰ متری
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابوطالب
واگذاری مغازه لوازم جانبی موبایل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در ابوطالب
مغازه ۱۰۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
مغازه ۱۰۰ متری
مغازه ۱۰۰ متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ابوطالب
مغازه ۱۰۰ متر
۱۵ متر مغازه ابزار فروشی با سابقه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
مغازه ۴۰۰ متری تجاری دائم در حاشیه خیابان اصلی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ابوطالب
بعدی