رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در وکیل‌آباد مشهد

مغازه ویلاژ توریست
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در وکیل‌آباد
مغازه ویلاژ توریست
حاشیه وکیل اباد / ۱۰۹ متری / تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
واگذاری کترینگ درحال کار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در وکیل‌آباد
واگذاری کترینگ درحال کار
واگذاری ساندویچی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در وکیل‌آباد
لوازم ابمیوه فروشی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 112 متری / لاین رفت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 112 متری / لاین رفت
وکیل اباد/ ۲۲۰ متری/ تجاری دائم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وکیل‌آباد
وکیل اباد/ ۲۲۰ متری/ تجاری دائم
مغازه ۳۵ متری حاشیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وکیل‌آباد
واگذاری هایپر مارکت با تجهیزات و وسایل
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در وکیل‌آباد
واگذاری هایپر مارکت با تجهیزات و وسایل
حاشیه وکیل آبادباتابلوودکورکافی شاپ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در وکیل‌آباد
اجاره یک باب تجاری به متراژ ۳۳مترمربع
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در وکیل‌آباد
اجاره یک باب تجاری به متراژ ۳۳مترمربع
حاشیه وکیل اباد / 103 متری / تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 103 متری / تجاری دائم
35مترتجاری لاین رفت وکیل آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
وکیل اباد/ ۲۲۰ متری/ تجاری دائم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در وکیل‌آباد
وکیل اباد/ ۲۲۰ متری/ تجاری دائم
35مترتجاری لاین رفت وکیل آباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
وکیل اباد/ ۲۲۰ متری/ تجاری دائم
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در وکیل‌آباد
مغازه 60متری با تمام وسایل مورد نیاز سوپرمارکت
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / 35 متری / تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
مغازه ۶۰۰ متر. هفت تیر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در وکیل‌آباد
زیرزمین ۲۰۰ متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در وکیل‌آباد
۱۰۰۰متر تجاری دائم//وکیل آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در وکیل‌آباد
۱۰۰۰متر تجاری دائم//وکیل آباد
مغازه/حاشیه وکیل آباد/مسیر رفت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
مغازه/حاشیه وکیل آباد/مسیر رفت
۱۰۰متر تجاری/حاشیه وکیل آباد لاین رفت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
حاشیه وکیل اباد / لاین رفت / تجاری دائم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در وکیل‌آباد
بعدی