اجاره روزانه و کوتاه مدت در محله سرافرازان مشهد

اجاره سوییت
فوری در محله سرافرازان
اجاره سوییت
اجاره سوییت ویلایی دربستی مبله پارکینگ دار
۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
اجاره سوئیت وآپارتمان، نوساز وتمیز
فوری در محله سرافرازان
اجاره سوئیت وآپارتمان، نوساز وتمیز
اجاره سوئیت ۵۵ متری
اجاره روزانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
اجاره سوئیت ۵۵ متری
سویت اپارتمان شیک تمیز پارکینگ دار
اجاره روزانه: ۲۵۰,۴۵۰,۵۵۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
اجاره آپارتمان مبله
اجاره روزانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
اجاره  آپارتمان مبله
اجاره فضای آموزشی و هنری (۸الی۱۰نفر)
اجاره روزانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله سرافرازان
آپارتمان مبله و تمیز با امکانات
اجاره روزانه: ۱۲۵,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله سرافرازان
آپارتمان مبله و تمیز با امکانات
سوییت آپارتمان
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله سرافرازان
سوییت آپارتمان
اجاره باغ خانوادگی
اجاره روزانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
اجاره باغ  خانوادگی
اجاره واحد آپارتمان به زائر
اجاره روزانه: ۴۷۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
اجاره    واحد آپارتمان  به زائر
اجاره سوییت اپارتمان
اجاره روزانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در محله سرافرازان
اجاره سوییت اپارتمان
اجاره سوییت ویلایی دربستی مبله پارکینگ دار
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
اجاره سالم همایش
۲ هفته پیش در محله سرافرازان
اجاره سالم همایش
استودیو کلاس
اجاره روزانه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
استودیو کلاس
استودیو آموزشی
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
استودیو آموزشی
اجاره لاین
اجاره روزانه: ۱۶,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله سرافرازان
بعدی