خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار شیراز

در حال دریافت ...
قره طاووسی
۷۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در ادبیات
قره طاووسی
مرغ عشق
جهت معاوضه
یک ربع پیش در بنی هاشمی
تعدادی کفتر فروشی
توافقی
نیم ساعت پیش در کازرون
تعدادی کفتر فروشی
قناری طلایی 1سر جیبر
توافقی
نیم ساعت پیش در پاسداران
قرقاول
۹۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در فسا
قرقاول
سهره دورگ کرمونی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در صدرا فاز یک
سهره دورگ کرمونی
یک جفت الماسی طوق سفیدباجوجه
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ارتش
یک جفت الماسی طوق سفیدباجوجه
شش عدد الماسی همش جوجه سرک
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در نصر
شش عدد الماسی همش جوجه سرک
مرغ عشق
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در بلوار فضیلت
مرغ عشق
سهره وحش
۷۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در فرصت شیرازی
سهره وحش
کفتر
توافقی
۴ ساعت پیش در میانرود
کفتر
سهره جهرمی گوشواردودی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بلوار رحمت
سهره جهرمی گوشواردودی
تعدادی کفتر پلاکی
۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در میانرود
تعدادی کفتر پلاکی
دسته ٢٠تای.سفیدابلق
۸۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نصر
دسته ٢٠تای.سفیدابلق
ماده دم قهوه ای زیروروقفل
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بنی هاشمی
ماده دم قهوه ای زیروروقفل
قناری شتری سرخ نر مست و آماده همراه قفس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در صدرا فاز یک
قناری شتری سرخ نر مست و آماده همراه قفس
کفتر سبز آبادانی خوشکل
توافقی
۵ ساعت پیش در اطلسی
کفتر سبز آبادانی خوشکل
عروس هلندی
جهت معاوضه
۵ ساعت پیش در بلوار مدرس
شهری الماسی یا خوشرنگ الماسی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار مدرس
شهری الماسی یا خوشرنگ الماسی
عروس هلندی لوتینو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار رحمت
عروس هلندی لوتینو
کفتر عطیغه
توافقی
۵ ساعت پیش در ادبیات
فروش گلبسر
۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در فرگاز
فروش گلبسر
طرقه اصل اصل شاه مرغ
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بلوار مدرس
قناری نرسفید
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در سینما سعدی
قناری نرسفید
در حال دریافت ...
بعدی