خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار شیراز

در حال دریافت ...
سهره زاغ عروسک
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در ارم
سهره زاغ عروسک
جوجه عروس هلندی سرلاکی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در فرصت شیرازی
جوجه عروس هلندی سرلاکی
چپ شقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در صدرا فاز یک
چپ شقه
جوجه بلغاری
۹۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مرودشت
جوجه بلغاری
کبوتر کفتر
۴۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مرودشت
کبوتر کفتر
عروس هلندی لوتینو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بلوار مدرس
عروس هلندی لوتینو
کبوتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در فرصت شیرازی
کبوتر
طوطی برزیلی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک گلستان
طوطی برزیلی
6تا کفتر خوب وبیرونی
۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در پایگاه هوایی
6تا کفتر خوب وبیرونی
ماده سهره دورگ
۹۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در سراج
ماده سهره دورگ
فروش قناری مست
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در صدرا فاز یک
سرسیاه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در فرصت شیرازی
سرسیاه
معاوضه قناری طلای با فنج و مرغ عشق
۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مرودشت
معاوضه قناری طلای با فنج و مرغ عشق
سهره سر سیاه دهن زن
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش در میانرود
سهره سر سیاه دهن زن
مرغ عشق
۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پارامونت
مرغ عشق
سهره کرمونی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در صدرا فاز یک
سهره کرمونی
پرنده
۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در والفجر
پرنده
عروس هلندی سخنگو نر مست مست کاملا دستی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در صدرا فاز یک
عروس هلندی سخنگو نر مست مست کاملا دستی
یال سرخ ماده
۱,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ارتش
یال سرخ ماده
سهره دشتکی اصیل
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بنی هاشمی
سهره دشتکی اصیل
کله آبادانی
۳۵,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نصر
کله آبادانی
نرو ماده دمبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در سراج
نرو ماده دمبی
کبوتر پلاکی
۹۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهرک گلستان
کبوتر پلاکی
پلاکی با جوجه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در فرصت شیرازی
پلاکی با جوجه
در حال دریافت ...
بعدی