اجاره روزانه و کوتاه مدت در شهرک امیر کبیر شیراز

سوئیت مبله آپارتمان مبله خونه مبله منزل مبله

بدون اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
سوئیت مبله آپارتمان مبله خونه مبله منزل مبله
۲

خوابگاه و پانسیون دخترانه

۴ اتاق، تا ۱۷ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
خوابگاه و پانسیون دخترانه
۷

اجاره باغ و ویلااستخرآبگرم و آبسرد خانزنیان

بیش از ۵ اتاق، تا ۱۰ نفر
توافقی
نردبان شده | فوری در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ و ویلااستخرآبگرم و آبسرد خانزنیان
۲۰

اجاره باغ ویلا استخر آب گرم مبله اول جاده کهمره

۳ اتاق، تا ۱۷ نفر
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا استخر آب گرم مبله اول جاده کهمره
۱۱

اجاره باغ و ویلا خانزینیان با استخر اب گرم(مالک)

۳ اتاق، تا ۸ نفر
توافقی
نردبان شده | فوری در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ و ویلا خانزینیان با استخر اب گرم(مالک)
۲۰

خانه مبله برای تمام ساعت ها

۱ اتاق، تا ۶ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
خانه مبله برای تمام ساعت ها
۴

اجاره کوتاه مدت منزل

۱ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
۱۴ ساعت پیش در شهرک امیر کبیر
اجاره کوتاه مدت منزل
۴

اجاره منزل و آپارتمان مبله

۲ اتاق، تا ۵ نفر
توافقی
۱۶ ساعت پیش در شهرک امیر کبیر
اجاره منزل و آپارتمان مبله
۹

ویلا سه خواب با استخر آب گرم و جکوزی / وسایل بازی

۳ اتاق، تا ۱۵ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
ویلا سه خواب با استخر آب گرم و جکوزی / وسایل بازی
۳

اجاره باغ ویلا خان زنیان

۲ اتاق، تا ۵۰ نفر
توافقی
پریروز در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا خان زنیان
۱۹

اجاره خانه مبله سوییت ویلای

۴ اتاق، تا ۵ نفر
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره خانه مبله سوییت ویلای
۳

اجاره باغ ویلا خانه زنیان

۱ اتاق، تا ۱۲ نفر
توافقی
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا خانه زنیان
۷

اجاره باغ ویلا شخصی

۳ اتاق، تا ۴۰ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا شخصی
۴

کرایه روزانه باغ ویلا خانه زنیان (خانزنیان)

۱ اتاق، تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
کرایه روزانه باغ ویلا خانه زنیان (خانزنیان)
۳

سویت تمیز و شیک

۱ اتاق، تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
سویت تمیز و شیک
۵

اجاره باغ ویلا شخصی

۳ اتاق، بیش از ۶۰ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا شخصی
۴

اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن خانزنیان هفت برم

۱ اتاق، تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن خانزنیان هفت برم
۳

اجاره باع. تفریحی. در. سیخ.

۱ اتاق، تا ۱۱ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باع. تفریحی. در. سیخ.
۱۱

اجاره خونه ویلایی

۲ اتاق، تا ۴ نفر
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک امیر کبیر
اجاره خونه ویلایی
۵

اجاره روزانه ویلا باغ دشت ارژن و خانزنیان

۱ اتاق، تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه ویلا باغ دشت ارژن و خانزنیان
۵

اجاره روزانه باغ خانزنیان دشت ارژن

۱ اتاق، تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ خانزنیان دشت ارژن
۴

اجاره باغ ویلا خانزنیان

۱ اتاق، تا ۳۰ نفر
از ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا خانزنیان
۱۴

اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن ،هفت برم ، خانزنیان

۱ اتاق، تا ۱۸ نفر
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره روزانه باغ ویلا دشت ارژن ،هفت برم ، خانزنیان
۴

اجاره باغ ویلا برای تفریح خانوادگی

۱ اتاق، تا ۱۸ نفر
توافقی
نردبان شدهمشاور کریمی در شهرک امیر کبیر
اجاره باغ ویلا برای تفریح خانوادگی
۴
بعدی

نمایش نقشه