اجاره روزانه و کوتاه مدت سوئیت و آپارتمان در شهرک امیر کبیر شیراز

اجاره خانه مبله سوییت ویلای

۴ اتاق, تا ۵ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره خانه مبله سوییت ویلای
۳

سوئیت مبله آپارتمان مبله خونه مبله منزل مبله

بدون اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
سوئیت مبله آپارتمان مبله خونه مبله منزل مبله
۲

اجاره ویلایی مبله بلوار آقایی

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره ویلایی مبله بلوار آقایی

اجاره کوتاه مدت سوییت

۱ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره کوتاه مدت سوییت
۶

آپارتمان و سوییت مبله در صدرا فاز یک

۲ اتاق, تا ۴ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
آپارتمان و سوییت مبله در صدرا فاز یک
۱

خوابگاه دخترانه کم جمعیت

۴ اتاق, تا ۱۶ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
خوابگاه دخترانه کم جمعیت
۷

خانه مبله برای تمام ساعت ها

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
خانه مبله برای تمام ساعت ها
۴

اجاره آپارتمان مبله ۱و۲ خواب(بلوارامیرکبیر والفجر)

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره آپارتمان مبله ۱و۲ خواب(بلوارامیرکبیر والفجر)
۶

آپارتمان مبله ۱و۲خواب(امیرکبیر، سروالفجر)

۲ اتاق, تا ۶ نفر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
آپارتمان مبله ۱و۲خواب(امیرکبیر، سروالفجر)
۴

اجاره مبله سوییت تمیز

۱ اتاق, تا ۶ نفر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره مبله سوییت تمیز
۱

اجاره منزل و آپارتمان مبله

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره منزل و آپارتمان مبله
۹

اجاره خونه ویلایی

۲ اتاق, تا ۴ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره خونه ویلایی
۵

اجاره سوییت

۱ اتاق, تا ۲ نفر
۳ هفته پیش در شهرک امیر کبیر
اجاره سوییت
۲

سویت تمیز و شیک

۱ اتاق, تا ۴ نفر
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
سویت تمیز و شیک
۵

اجاره آپارتمان مبله آپارتمانی ویلایی

۲ اتاق, تا ۵ نفر
نردبان شدهدر شهرک امیر کبیر
اجاره آپارتمان مبله آپارتمانی ویلایی
نمایش آگهی‌ها روی نقشه