خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در تبریز

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر توافقی
یک ربع پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷عروسک
۸۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷عروسک
دنا پلاس، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۱,۳۰۰ کیلومتر ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ٢ مدل ٩٦
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۱۵ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۷
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
دنا پلاس، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس دنده ای مشکی
۱۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
دنا پلاس اتومات مشکی۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس اتومات مدل 1400
۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۱,۴۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۳۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷
بعدی