خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس اتوماتیک در تبریز

دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس توربواتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۳,۸۰۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس توربواتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا اتوماتیک ۱۴۰۰
۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
دنا اتوماتیک ۱۴۰۰
دناپلاس توربو اتوماتیک صفر خشک
۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
دناپلاس توربو اتوماتیک صفر خشک
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس اتومات ۱۴۰۰
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
دنا پلاس اتومات ۱۴۰۰
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
دنا پلاس اتوماتیک توربو شارژ ، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر توافقی
۱۶ ساعت پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
دنا پلاس اتومات توربو شارژ مدل 1400
۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
دنا پلاس اتومات توربو شارژ  مدل 1400
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۵۰۰ کیلومتر ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتومات
۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۱,۶۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
پریروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۱,۳۰۰ کیلومتر ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۱۵ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس اتومات مشکی۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۱,۴۰۰ کیلومتر ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
بعدی