خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان X60 در تبریز

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴ اوانجر
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴ اوانجر
لیفان x60 ایکس ۶۰ فنی شرطی
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
لیفان x60
۹۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
لیفان x60
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۳ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 اتوماتیک، مدل۱۳۹۷ تحویلی۹۸/۱۰
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
لیفان X60 اتوماتیک، مدل۱۳۹۷  تحویلی۹۸/۱۰
لیفان x60 مدل ۹۳
۱۳۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
لیفان x60 مدل ۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفانx60 چپ دنده
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
لیفانx60 چپ دنده
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۵۵,۵۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
۷۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
لیفان X60 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۵
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴
لیفان X60 دنده‌ای، چپ دنده مدل ۱۳۹۳
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، چپ دنده مدل ۱۳۹۳
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴بدون رنگ
۱۰۵ کیلومتر ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴بدون رنگ
بعدی