خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در تبریز مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ تک گانه
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ تک گانه
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۸۲,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۹ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۶۴ کیلومتر جهت معاوضه
۱۴ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۹۰,۴۶۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
خودرو پرایدSE131 مدل95
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
فوری
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵بدون رنگ بدون خط
۱۱۱,۳۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵بدون رنگ بدون خط
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱,۵۸۸ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۵
۶۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 LE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۰۷ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
بعدی