خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 در تبریز

پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷
۳۴۰,۲۹۵ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 تصادفی
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 132 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 EX، مدل ۱۳۸۹
۳۱۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹سینه جدید
۰ کیلومتر ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹سینه جدید
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۸۸
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۸۸
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۹ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 132 SX، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۹
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 132 مدل ۱۳۸۹
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132  مدل ۱۳۸۹
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 مدل ۸۷
۲۳۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132  مدل ۸۷
پراید ۱۳۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید ۱۳۲
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۹
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱,۲۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید SE 132 بنزینی مدل 1395
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید SE 132 بنزینی مدل 1395
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
۳۴۶,۲۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۸۸
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
بعدی