خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۸۲

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۳۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۴۸,۶۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰ کیلومتر ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۸۸,۶۵۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG ، مدل ۱۳۸۲
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG ، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۶۳,۶۳۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۱۲۲,۲۲۳ کیلومتر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۱۱,۲۲۳ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۵۲,۶۴۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲ انژکتور
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲ انژکتور
پراید صبا دوگانه مدل ٨٢
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صبا دوگانه مدل ٨٢
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید مدل82سفید تازه تعمیر
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید مدل82سفید تازه تعمیر
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۲۲,۲۲۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۲
بعدی