خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۸۹

پراید 89 دوگانه کارخانه
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱ ساعت پیش
پراید 89 دوگانه کارخانه
پراید صندوق دارCNG، مدل ماه ۱۳۸۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید صندوق دارCNG، مدل  ماه  ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پرایددوگانه کارخانه خانگی تمیز،
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
پرایددوگانه کارخانه خانگی تمیز،
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید مدل ۱۳۸۹ فرمان هیدرولیک
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
پراید مدل ۱۳۸۹ فرمان هیدرولیک
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
فوری
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۲۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۳۳۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
بعدی