خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX در تبریز مدل ۱۳۸۴

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۱۵۶,۴۷۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴ دوگانه سوز خودرو در حد
۳۲۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴ دوگانه سوز خودرو در حد
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴دراذرشهر
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴دراذرشهر
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۳۲۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX گاز سوز cng مدل ۱۳۸۴
۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند LX گاز سوز cng مدل ۱۳۸۴
سمند LX مدل ۱۳۸۴ بدون رنگ
۲۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند LX مدل ۱۳۸۴  بدون رنگ
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۸۹,۵۰۷ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۱۲۳,۳۲۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
سمند LX بدون رنگ
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX بدون رنگ
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۴۱۹,۲۷۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX دوگانه سوز مدل ۱۳۸۴
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
سمند LX دوگانه سوز مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۸۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۴
بعدی