خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۳۸۲

سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲ بژمیتالیک
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲ بژمیتالیک
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲,۲۲۲ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۵۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند X7 سفارشی‌سفید‌توگرم‌دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 سفارشی‌سفید‌توگرم‌دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوزcng، مدل ۱۳۸۲
۳۳,۳۳۳ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوزcng، مدل ۱۳۸۲
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند EL دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
سمند۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۴۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
بعدی