خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۳۸۶

سمند X7 دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۶
۱۳۶,۷۰۰ کیلومتر ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
سمند X7 دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۶
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۲۳,۵۶۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶دوگانه
۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶دوگانه
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۸۶
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
* سمند 86 دوگانه *
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
* سمند 86 دوگانه *
سمند LX دوگانه،مدل۱۳۸۵
۶۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX دوگانه،مدل۱۳۸۵
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۱ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند X7 دوگانه سوزکارخانه، مدل ۱۳۸۶
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند X7 دوگانه سوزکارخانه، مدل ۱۳۸۶
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
سمندLX گازسوز، مدل ۱۳۸۶
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمندLX گازسوز، مدل ۱۳۸۶
سمند lxمدل ۸۶ دوگانه کارخانه
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند lxمدل ۸۶ دوگانه کارخانه
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند سورن، مدل ۱۳۸۶.دوگانه سوز
۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
سمند سورن، مدل ۱۳۸۶.دوگانه سوز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند X7 دوگانه ، مدل 1386
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند X7 دوگانه ، مدل 1386
سمند LX ، مدل اسفند ۱۳۸۶ دوگانه سوز CNG پلمپ
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند LX ، مدل اسفند ۱۳۸۶ دوگانه سوز CNG پلمپ
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
بعدی