خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۳۹۰

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند ال ایکس 90 دوگانه سوز کارخانه
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سمند ال ایکس 90 دوگانه سوز کارخانه
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند بنزینی سفید ، مدل ۱۳۹۰
۲۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
سمند ef7، مدل ۱۳۹۰
۱۱۱,۲۲۲ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۲,۲۲۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمندLX دوگانه سوز کارخانه
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمندLX دوگانه سوز کارخانه
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۹۲,۳۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۸۵,۱۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۱۵۴,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند موتورش ملی گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۰۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند موتورش ملی گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
سمند ef7مدل ۹۰ دوگانه کارخانه بدون رنگ
۳۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند ef7مدل ۹۰ دوگانه کارخانه بدون رنگ
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۳۲۹,۳۴۷ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
بعدی