خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۳۹۱

سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۱ معاوضه هم میشود
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۱ معاوضه هم میشود
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
۱۹۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۴۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ ساعت پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۱تکسوز
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۱تکسوز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
۹۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۳ ساعت پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
سمند سفارشی دنده کروز ، مدل ۱۳۹۱دوگانه
۱۷۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
سمند سفارشی دنده کروز ، مدل ۱۳۹۱دوگانه
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۲۵,۱۱۱ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
۱,۷۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۱
۲۵۰ کیلومتر ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند سورن معمولی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز تصادفی ، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز تصادفی ، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند SE، مدل ۱۳۹۱
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
بعدی