خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۳۹۵

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۴۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند تاکسیLX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۲۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۸ ساعت پیش
سمند تاکسیLX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
خودرو سمند مدل lx مولتی پلکس
۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
خودرو سمند مدل lx مولتی پلکس
سمند SE، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۵
سمند EF7 موتور ملی دوگانه کارخانه مدل ۱۳۹۵
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند   EF7 موتور ملی دوگانه کارخانه مدل ۱۳۹۵
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۸۲,۷۰۰ کیلومتر ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۳۶,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند EF7 موتور ملی مدل ۹۵ دوگانه کارخانه بدون رنگ
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
سمند EF7 موتور ملی مدل ۹۵ دوگانه کارخانه بدون رنگ
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
سمند موتور ملی گازسوز
۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند موتور ملی گازسوز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند ef7 دوگانه کارخانه مدل ۹۵ درحد صفر
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند ef7 دوگانه کارخانه مدل ۹۵ درحد صفر
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
بعدی