خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در تبریز مدل ۱۳۹۶

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند EF7 دوگانه کارخونه مدل 96
۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند EF7 دوگانه کارخونه مدل 96
سمند LX EF7 دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۹۶
۱۲۵ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX EF7 دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز
۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
۹۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۹۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۹۷,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۴۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX دوگانه بیرون مدل ۱۳۹۶
۰ کیلومتر توافقی
دیروز
سمند LX دوگانه بیرون مدل ۱۳۹۶
تاکسی سمند‌۹۶
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
تاکسی سمند‌۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۸۸,۸۸۸ کیلومتر ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند سورن ELX توربو شارژ، مدل ۱۳۹۶
بعدی