خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار در تبریز مدل ۱۳۹۷

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۸۶ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا ۹۷ صندوقدار
۸۲,۵۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا مدل۹۷ بدون رنگ فول
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا مدل۹۷ بدون رنگ فول
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۷۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۰ کیلومتر ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزکارخانه، مدل ۱۳۹۷
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوزکارخانه، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۰ کیلومتر ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۶۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
۴۹,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق دار دوگانه
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق دار دوگانه
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۹۷
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۹۷
بعدی