خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در تبریز مدل ۱۳۹۶

تیبا صندوق‌دار دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
تیبا یک دوگانه بیرون مدل ۹۶
۹۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه
تیبا یک دوگانه بیرون مدل ۹۶
خودرو تیباEXمدل۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
خودرو تیباEXمدل۹۶
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا دوگانه کارخانه بدون رنگ مدل ۹۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
تیبا دوگانه کارخانه بدون رنگ مدل ۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۲۳,۵۰۰ کیلومتر ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا ۲، هاچبک مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا ۲، هاچبک مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶
۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار LX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
۲۰۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۹۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز کارخانه، مدل ۱۳۹۶
بعدی