رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در تبریز

اطاق ادارای
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
رهن و اجاره، کارگاهی و خدماتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مغازه70واسمنج تبریز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه70واسمنج تبریز
مغازه ۱۵متردرشمس تبریزی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش
مغازه ۱۵متردرشمس تبریزی
اجاره مغازه 20 متری فرشته جنوبی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
اجاره دفتر کار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه 45متر در بارینج
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه 45متر در بارینج
سالن تجاری زیر همکف به متراژ ۴۵۰
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
سالن تجاری زیر همکف  به متراژ ۴۵۰
اجاره زیرزمین تجاری در خ منصور
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره زیرزمین  تجاری در خ منصور
انباری در چوان بالای یاغچیان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
انباری در چوان بالای یاغچیان
اجاره غرفه در رشدیه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره غرفه در رشدیه
۴۲متردراندیشه دادمهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره مغازه ۹ متر با ۹متر انبار بازار راسته کوچه
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره مغازه ۹ متر با ۹متر انبار بازار راسته کوچه
اجاره سالن ۷۰۰ متر بر جاده تهران بسیج
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سالن کارگاهی تجاری در شهرک مدنی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره مغازه ۱۰۷ متری، مجتمع تجاری ایپک پالاس پلاس
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره مغازه ۱۰۷ متری، مجتمع تجاری ایپک پالاس پلاس
یک فرصت شغلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
مغازه ۷۰متردرولیعصر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه ۷۰ متر خیابان بهار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مغازه ۷۰ متر خیابان بهار
مغازه 32 متر همکف 32 متر زیرزمین 16 متر بالکن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مغازه 32 متر همکف 32 متر زیرزمین 16 متر بالکن
اجاره یا فروش مغازه 90متر بر کمربندی میانی
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره یا فروش مغازه 90متر بر کمربندی میانی
دفتر کار ۶۰ متر بر خیابان امام (آبرسان)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
واحد مسکونی نقلی با موقعیت خدماتی ۲۸مترمربع
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
واحد مسکونی نقلی با موقعیت خدماتی ۲۸مترمربع
اجاره پیلوت درحد یک ماشین
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
بعدی