رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در تبریز

در حال دریافت ...
واحد خدماتی تجاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش
مغازه ۴۰ متری ولیعصر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوری
۱۲‌متر‌
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
متر‌۵۰
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
ولیعصر خ کریم خان کوی نسیم
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره مغازه۲دهنه بهداشتی در خیابان مفتح
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
واحد خدماتی و تجاری در هفده شهریور جدید
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
اجاره مغازه مجتمع پیام (منطقه ازادارس)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش
اجاره مغازه مجتمع پیام (منطقه ازادارس)
سالن ۲۲۰ متری با ارتفاع ۵.۵ متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
ملک تجاری،شمس تبریزی.۱۶۰ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۰ ساعت پیش
رهن و اجاره واحد اداری در نظام پزشکی
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
رهن و اجاره واحد اداری در نظام پزشکی
واحد تجاری و خدماتی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
گاودارى ١٥٠ راسی پرواری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش
گاودارى  ١٥٠ راسی پرواری
۴۵۰ متر سوله تمام بهداشتی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
سوله نیمه بهداشتی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
مطب.دفتر88متر در هفده شهریور جدید
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
مغازه جهت اجاره
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
گلخانه ۲۰۰۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
گلخانه ۲۰۰۰ متری
مغازه بهداشتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش
مغازه بهداشتی
مغازه زیبا و کاملا بهداشتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش
مغازه زیبا و کاملا بهداشتی
150 متر حیاط کارگاهی در حکم آباد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
150 متر حیاط کارگاهی در حکم آباد
میدان جهاد (نصف راه) اجاره برای انواع مشاغل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زیر زمین تجاری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
دربستی مدرسه،خوابگاه، خیام قطران انصاری فرد شهریار
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۴ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی