رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در تبریز

در حال دریافت ...
اجاره مغازه بهداشتی خ خرسندی
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
اجاره مغازه بهداشتی خ خرسندی
اجاره مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
اجاره مغازه باغمیشه خ میثاق
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره مغازه باغمیشه خ میثاق
اجاره مغازه دودهنه باغمیشه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
اجاره مغازه دودهنه باغمیشه
اجاره مغازه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش
مغازه ۲۵متری کاملا بهداشتی
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
مغازه بزرگ بر خیابان داخل پاساژ رهن تمام
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش
انباری در خیابان۱۲ متری بارنج
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش
انباری در خیابان۱۲ متری بارنج
اجاره مغازه جهت انباری
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره مغازه جهت انباری
اجاره مغازه جهت انباری در یاغچیان
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره مغازه جهت انباری در یاغچیان
زیرزمین تجاری متراژ ۹۳متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زیرزمین تجاری متراژ ۹۳متر
اجاره مغازه در باغمیشه ۲۰متری شهریار دوم
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره مغازه در باغمیشه ۲۰متری شهریار دوم
اجاره مغازه در بازار بزرگ تربیت . همکف
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
اجاره مغازه
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
اجاره مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
اجاره مغازه
نان روغنی۴۸ متر بره چهارراه توانیر وسایل کامل
ودیعه: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
نان روغنی۴۸ متر بره چهارراه توانیر وسایل کامل
مغازه در اندیشه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره مغازه ۲۵ متر صدرالشعرا
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره مغازه ۲۵ متر صدرالشعرا
اجاره مغازه ۲۵متر صدرالشعرا
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره مغازه ۲۵متر صدرالشعرا
ویلاشهر مغازه رهن واجاره
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
مغازه دودهنه برخیابان اصلی نظام پزشکی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
مغازه بر خیابان آزادی دو بر نرسیده به ابوریحان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
رهن و اجاره ی مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
رهن و اجاره مغازه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۹ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی