خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار تهران

عروس هلندی

۳۸۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در افسریه
عروس هلندی

طوطی کوتوله برزیلی عروس فنچ گیرینچیک

۲,۳۰۰ تومان
نردبان شدهدر افسریه
طوطی کوتوله برزیلی عروس فنچ گیرینچیک

عروس هلندی جوجه

۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در افسریه
عروس هلندی جوجه

عروس هلندی دوکت لوتینو گل باقالی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در افسریه
عروس هلندی دوکت لوتینو گل باقالی

کفتر چشم تابه تا

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در افسریه
کفتر چشم تابه تا

۱۵جفت کبوتر اورجینال

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در افسریه
۱۵جفت کبوتر  اورجینال

عروس هلندی چشم شرابی زعفرانی رام دستی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در افسریه
عروس هلندی چشم شرابی زعفرانی رام دستی

گیرینچیک سلامت

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در افسریه
گیرینچیک سلامت

سهره دورگ کرمونی

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در افسریه
سهره دورگ کرمونی

دو عدد کبوتر گرفتنی

۱,۱۱۱ تومان
۱۳ ساعت پیش در افسریه
دو عدد کبوتر گرفتنی

عروس هلندی ماده رام

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در افسریه
عروس هلندی ماده رام

عروس هلندی ماده

۱,۱۱۳,۲۳۲ تومان
۱۴ ساعت پیش در افسریه

طوطی برزیلی مولد

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در افسریه
طوطی برزیلی مولد

مرغ عشق پروانه ای

۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در افسریه
مرغ عشق پروانه ای

تعدادی سهره نر سواشده درشت

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در افسریه
تعدادی سهره نر سواشده درشت

عروس هلندی لوتینو زعفرانی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در افسریه
عروس هلندی لوتینو زعفرانی

کبوتر پرشی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در افسریه
کبوتر پرشی

قناری طلای نر

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در افسریه
قناری طلای نر

سهره نر رام

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در افسریه
سهره نر رام

کفتر ارشانکل

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در افسریه
کفتر ارشانکل

سار،سرور،هفترنگ

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در افسریه
سار،سرور،هفترنگ

قناری سوپر بلند رسمی بلند

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در افسریه
قناری سوپر بلند رسمی بلند

قناری خاکی سهره طوطی

۶۵۴,۳۲۱ تومان
۱۸ ساعت پیش در افسریه
قناری خاکی سهره طوطی

سره نر

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در افسریه
سره نر
بعدی