خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار تهران

سهره زنجان

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در افسریه
سهره زنجان

نایاب

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در افسریه
نایاب

آکواریوم مارک کمری

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در افسریه
آکواریوم مارک کمری

مرغ عشق انگلیسی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در افسریه
مرغ عشق انگلیسی

جوجه عروس هلندی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در افسریه
جوجه عروس هلندی

طوطی برزیلی نر

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در افسریه
طوطی برزیلی نر

انواع کلبه چوبی سگ و...

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در افسریه
انواع کلبه چوبی سگ و...

کیلی دلقک

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در افسریه
کیلی دلقک

عروس نر

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در افسریه
عروس نر

جوجه شاه طوطی سرلاکی یک ماهه ۳عدد

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در افسریه
جوجه شاه طوطی سرلاکی یک ماهه ۳عدد

خروس لاری

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در افسریه
خروس لاری

جوجه عروس هلندی خاکستری دو ماهه

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در افسریه
جوجه عروس هلندی خاکستری دو ماهه

گربه بلو

۶ ساعت پیش در افسریه
گربه بلو

واگذاری گربه dsh

۶ ساعت پیش در افسریه
واگذاری گربه dsh

قناری نر

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در افسریه
قناری نر

کفتر

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در افسریه
کفتر

طوطی برزیلی

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در افسریه
طوطی برزیلی

کفتر سرور چاپی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در افسریه
کفتر سرور چاپی

گربه نژاد هیمالین نر

۸ ساعت پیش در افسریه
گربه نژاد هیمالین نر

یک جفت برزیلی مولد ، تخم گذار

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در افسریه
یک جفت برزیلی مولد ،  تخم گذار

خروس برهما طلایی

۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در افسریه
خروس برهما طلایی

عرس هلندی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در افسریه
عرس هلندی

اکواریوم با تمام لوازم و ماهی هاش

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در افسریه
اکواریوم با تمام لوازم و ماهی هاش
بعدی