اتصال برقرار شد

حیوانات مزرعه در تهران روی دیوار

خروس لاری نسل

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در افسریه
خروس لاری نسل

خدمات دام زنده ۲۴ ساعته ارسال به سراسر تهران

۱۸۵,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در افسریه
خدمات دام زنده ۲۴ ساعته ارسال به سراسر تهران

مرغ خروس یوسل جفت تخم گذار

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در افسریه
مرغ خروس یوسل جفت تخم گذار

جوجه خروس زیر سال

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در افسریه
جوجه خروس زیر سال

خروس لاری

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در افسریه
خروس لاری

مرغ گلین طوسی

۱۱,۱۱۱ تومان
۱۹ ساعت پیش در افسریه
مرغ گلین طوسی

خروس جوان ومحلی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در افسریه
خروس جوان ومحلی

لاری

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در افسریه
لاری

فروش 3 مرغ کرچ شو و یک خروس برهما پاتریچ

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در افسریه
فروش 3 مرغ کرچ شو و یک خروس برهما پاتریچ

فروش مرغ مرندی و گلپایگانی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در افسریه
فروش مرغ مرندی و گلپایگانی

خروس گلین جوون

۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در افسریه
خروس گلین جوون

قوغاز اکراینی ورامین

۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در افسریه
قوغاز اکراینی ورامین

گوسفند زنده در تهران

۱۷۵,۰۰۰ تومان
پریروز در افسریه
گوسفند زنده در تهران

مرغ محلی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در افسریه
مرغ محلی

بلدرچین

۱۶۰,۰۰۰ تومان
پریروز در افسریه
بلدرچین

مرغ لاری (اصل افغان)

۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در افسریه
مرغ لاری (اصل افغان)

خروس گلین جوون

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
خروس گلین جوون

خروس ۳ ماهه چل پوپ خوشگل

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
خروس ۳ ماهه چل پوپ خوشگل

گوسفند زنده افشار

۱۸۵,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
گوسفند زنده افشار

مرغ وخروس جوان پاپر

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در افسریه
مرغ وخروس جوان پاپر

گوساله فروشی

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در افسریه
گوساله فروشی

تلیسه۵ماه آبست

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در افسریه
تلیسه۵ماه آبست

جوجه مرغ اردک بلدرچین

۳,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در افسریه
جوجه مرغ اردک بلدرچین

جوجه ۴ ماهه برهما (امپراتور)

۲۹۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در افسریه
جوجه ۴ ماهه برهما (امپراتور)
بعدی

حیوانات مزرعه در تهران روی دیوار