خرید و فروش گربه | خرید گربه خانگی | پرورشگاه و مهد گربه های خانگی | دیوار ارومیه

در حال دریافت ...
گربه پرشین ماده
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
گربه ماده ۱۵ ماهه.کاملا خانگی.آرام
توافقی
دیروز
گربه ماده ۱۵ ماهه.کاملا خانگی.آرام
پرشین
توافقی
۳ روز پیش
گربه هفت ماهه ، نر و ماده
توافقی
۶ روز پیش
گربه هفت ماهه ، نر و ماده
توله گربه پرشین ماده
۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
توله گربه پرشین ماده
واگذاری گربه
توافقی
هفتهٔ پیش
واگذاری گربه
فروش گربه پرشین
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش گربه پرشین
گربه خانگی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گربه خانگی
پرشین نر سفید فلت چشم آبی جهت جفتگیری
۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پرشین نر سفید فلت چشم آبی جهت جفتگیری
انواع توله پرشین اصل و با کیفیت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
انواع توله پرشین اصل و با کیفیت
پرشین میکس نر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پرشین میکس نر
گربه پرشین فلت
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گربه پرشین فلت
گربه پرشین گارفیلدی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گربه پرشین گارفیلدی
گربه پرشین
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گربه پرشین
گربه ماده زیبا
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گربه ماده زیبا
گربه ارام بی سرو صدا
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گربه ارام بی سرو صدا
گربه گارفیلد
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
گربه گارفیلد
فروش توله پرشین چشم ابی
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش توله پرشین چشم ابی
گربه پرشین
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
گربه پرشین
گربه پرشین دال فیس
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
گربه پرشین دال فیس
گربه پرشین کت اهلی و خیلی آرام
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
گربه پرشین کت اهلی و خیلی آرام
گربه
توافقی
۳ هفته پیش
گربه نر پرشین فیس فلت جهت جفتگیری
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
گربه نر پرشین فیس فلت جهت جفتگیری
گربه پرشین هیمالیا نر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
گربه پرشین هیمالیا نر
در حال دریافت ...
بعدی