حیوانات مزرعه در ارومیه روی دیوار

در حال دریافت ...
خروس محلی
توافقی
نیم ساعت پیش
خروس محلی
قوغاز ۵ ماهه و بوقلمون ۷ ماهه و لاری
۱,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
قوغاز ۵ ماهه و بوقلمون ۷ ماهه و لاری
خروس لاری سیاه
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس لاری سیاه
گوسفند ماده توخلو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
گوسفند ماده توخلو
جفت قو غاز نرو ماده
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جفت قو غاز نرو ماده
تخم نطفه دار قوغاز
۲۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تخم نطفه دار قوغاز
خروس زینتی سلطان
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
خروس زینتی سلطان
قوچ شال
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
قوچ شال
مرغ گوشتی ولی درخونه بزرگش کردیم
توافقی
۳ ساعت پیش
مرغ گوشتی ولی درخونه بزرگش کردیم
خروسی جوان وچاق وچله وخیلی سرحال
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خروسی جوان وچاق وچله وخیلی سرحال
۲۰راس بوقلمون بوربون ۷ماهه دم تخم
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۲۰راس بوقلمون بوربون ۷ماهه دم تخم
جوجه لاری
توافقی
۵ ساعت پیش
جوجه لاری
خروس لاری
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
خروس لاری
دوعددمرغ لاری
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
دوعددمرغ لاری
20راس میش افشار
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
20راس میش افشار
خروس عمده
۴۸,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
خروس عمده
بوقلمون فروشی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
بوقلمون  فروشی
مرغ تازه به تخم افتاده ۶عدد
توافقی
۷ ساعت پیش
مرغ تازه به تخم افتاده ۶عدد
۵عددغاز کاملاسالم و سرحال هستن و چاق هستن
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
۵عددغاز کاملاسالم و سرحال هستن و چاق هستن
خروس محلی
۴۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
خروس محلی
بوقلمون نر برنز امریکا
۲۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
بوقلمون نر برنز امریکا
دو مرغ ویک خروس پاکوتاه بفروش میرسد
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
دو مرغ ویک خروس پاکوتاه بفروش میرسد
گوسفند نر
۴۱,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
گوسفند نر
تخم بوقلمون خوراکى روستایى
۲,۵۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
تخم بوقلمون خوراکى روستایى
در حال دریافت ...
بعدی