حیوانات مزرعه در ارومیه روی دیوار

خروس بالیخ هس
۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
خروس بالیخ هس
گوسفندشیشک
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
گوسفندشیشک
درخواست مرغ کرچ
توافقی
دقایقی پیش
درخواست مرغ کرچ
مرغ سلطان ومرغ معمولی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
مرغ سلطان ومرغ معمولی
یک گاو ویک کوساله نر یک ساله به فروش میرسد
توافقی
یک ربع پیش
یک گاو ویک کوساله نر یک ساله به فروش میرسد
۴۰ عدد توخلی ماده افشار
توافقی
یک ربع پیش
۴۰ عدد توخلی ماده افشار
مرغ خروس سیبرایت
۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ خروس سیبرایت
فروش بز
جهت معاوضه
نیم ساعت پیش
فروش بز
گوسفند نر
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
گوسفند نر
خوورس لاری
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خوورس لاری
مرغ وخروس لاری طوسی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ وخروس لاری طوسی
غوغاز سفید اکراینی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
غوغاز سفید اکراینی
خاهان لاری
توافقی
۲ ساعت پیش
خاهان لاری
مرغ لای بالا
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
مرغ لای  بالا
خروس شش دونگ
توافقی
۲ ساعت پیش
خروس شش دونگ
قوغاز اصل اوکراینی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قوغاز اصل اوکراینی
مرغ لاری
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ لاری
خریدار خروس لاری
توافقی
۲ ساعت پیش
خریدار خروس لاری
مرغ
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ
مرغ
توافقی
۲ ساعت پیش
مرغ
فریح لاری
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
فریح لاری
لاری
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
لاری
۶رأس بز بایه بز نر جنس خوش هیکل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۶رأس بز بایه بز نر جنس  خوش هیکل
دو عدد گاو هردو سه ماهه آبستن
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دو عدد گاو هردو سه ماهه آبستن
بعدی