خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار یاسوج

یک عدد سهره
جهت معاوضه
۵ ساعت پیش
یک جفت کبوتر پلاکی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کفتر زیبا و سر حال
توافقی
۵ ساعت پیش
کفتر زیبا و سر حال
پرنده قناری
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
پرنده قناری
کبوترزاغ سوسنی وطوقی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کبوترزاغ سوسنی وطوقی
کبوتر پلاک
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کبوتر پلاک
تعدادی کبوتر
۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
تعدادی کبوتر
کبوتر
۶۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کبوتر
کبوتر پلاک
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو
توافقی
۹ ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو
سهره نربرای معاوضه
جهت معاوضه
۹ ساعت پیش
سهره نربرای معاوضه
کبوتر
توافقی
۱۰ ساعت پیش
کبوتر
مرغ عشق ماده مولد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
مرغ عشق ماده مولد
معلقی دوکت ساقپر
توافقی
۱۰ ساعت پیش
معلقی دوکت ساقپر
کبوتر پلاکی
توافقی
۱۲ ساعت پیش
کبوتر پلاکی
یک کبوتر زاغ تکخال و یک کبوتر پاپر سفید سرحال
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
یک کبوتر زاغ تکخال و یک کبوتر پاپر سفید سرحال
مرغ عشق فروشی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
مرغ عشق فروشی
زاغ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
معاوضه دوچرخه باعروس هلندی مولد یا کوتوله...
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
قناری نر
توافقی
۱۴ ساعت پیش
کبوتر طوق هفت رنگ
توافقی
۱۴ ساعت پیش
کبوتر طوق هفت رنگ
یک جفت کبوتر پلاکی مسافتی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پلاکی مسافتی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پلاکی مسافتی
کبوتر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
کبوتر
بعدی