خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در زابل

زمین فروشی
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
زمین مسکونی فروشی شهرستان زهک
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زمین خیابان بهار ۲۴
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
،زمین آماده ساخت
توافقی
۱ ساعت پیش
،زمین آماده ساخت
زمین به ابعاد۲۵۰متریا۸۰۰متربفروش میرسید
توافقی
۲ ساعت پیش
زمین دور دیوار همراه با دو عدد اتاق
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زمین دور دیوار همراه با دو عدد اتاق
زمین ۲۸۶ متر ولیعصر ۱۶ (اطلاعات)
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
زمین ۲۸۶ متر ولیعصر ۱۶ (اطلاعات)
۲۵۴ متر زمین ملکی سنددار رسمی
توافقی
۲ ساعت پیش
۲۵۴ متر زمین ملکی سنددار رسمی
خیابان دانشگاه معاوضه با ماشین
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زمین کلنگی
توافقی
۲ ساعت پیش
200 متر چهارراه دکترا خیابان دکتر مهدی هاشمی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین فروشی دانشگاه ۱۸
توافقی
۳ ساعت پیش
زمین فروشی امام خمینی جنوبی
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین زهک برای ساخت خانه
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین به متراژ 200متر خیابان بختیاری 13روبروی مزار
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین به متراژ200متر بختیاری13روبروی مزار
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین خالی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین فروشی خراشادی پشت پرسی گاز
توافقی
۴ ساعت پیش
زمین فروشی خراشادی پشت پرسی گاز
زمین سر دو نبش۴۰متری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین مکان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
بین ولیعصر ۱۶ و ۱۴
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین خالی روستای سفیدابه
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین فروشی (زهک)
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
زمین فروشی
توافقی
۷ ساعت پیش
بعدی