رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در زابل

مغازه حاشیه طالقانی ۴۹
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
یک باب مغازه 30مترو10مترنیم طبق
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه مرتب دارای آب و برق هیرمند ۲
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کارگاه به متراژ ۱۴۰ متر استفاده برای تعمیرگاه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
مغازه‌اجاره‌هیرمند۳۹‌مناسب‌آرایشگاه‌و‌خیاطی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه‌اجاره‌هیرمند۳۹‌مناسب‌آرایشگاه‌و‌خیاطی
یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی نبش طالقانی ۱۷
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی نبش طالقانی ۱۷
مغازه‌ ۴۴متری مهر علی جهانتیغ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ارایشگاه مردانه
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه تقاطع کارگر و فردوسی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه رسالت 20 متراژ30 متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مغازه رسالت 20 متراژ30 متر
انبار به متراژ ۲۰ متر بختیاری
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
انبار به متراژ ۲۰ متر بختیاری
دو طبقه جنب پاساژ علویان بعد راه پله
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مغازه سوپر مارکت فروشگاه بزرگ
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
مغازه سوپر مارکت فروشگاه بزرگ
یک باب مغازه12متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
مغازه ۱۲مترهیرمند شمالی۶۸
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
مغازه ۲۱متری،بلوار دانشگاه زابل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
28 متر مغازه ، پاسداران ۶،
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره مغازه
مغازه اجاره ۲۲متر
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۲۶متری ، خیابون امام خمینی، نبش امام خمینی۷۲
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۲۶متری ، خیابون امام خمینی، نبش امام خمینی۷۲
کارگاه مکانیکی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
یک مغازه به اجازه داده میشود
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۲۴متری مصطفی خمینی ۱۳و۱۵
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه ۲۴متری مصطفی خمینی ۱۳و۱۵
بعدی