خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در خانه اصفهان اصفهان

مغازه مشیرالدوله شاهپور جدید
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در خانه اصفهان
مغازه ۲۰متری شاهپور جدید
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در خانه اصفهان
مغازه ۵۵ متری واقع در شهید شیرانی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خانه اصفهان
22متر مغازه شیک بلوار ملت
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خانه اصفهان
22متر مغازه شیک بلوار ملت
مغازی ۴۰ متری خوش جا
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خانه اصفهان
مغازی ۴۰ متری خوش جا
فروش مجوز دفتر پبشخوان با تمام امکانات
توافقی
پریروز در خانه اصفهان
فروش مجوز دفتر پبشخوان با تمام امکانات
مغازه۷۵متری/خانه اصفهان
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خانه اصفهان
۴۱ متر مغازه سند ۶ دانگ تک برگی
توافقی
پریروز در خانه اصفهان
۴۱ متر مغازه سند ۶ دانگ تک برگی
فروش یا معاوضه مغازه سند ششدانگ با آپارتمان
۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خانه اصفهان
فروش یا معاوضه مغازه سند ششدانگ با آپارتمان
مغازه تجاری ۱۳۵ متری قابل تهاتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خانه اصفهان
فروش مغازه خیابان عطاالملک(شاهپور جدید)
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خانه اصفهان
ارتفاع سقف زیاد دید شیشه های بلند یک تیکه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خانه اصفهان
ارتفاع سقف زیاد دید   شیشه های بلند یک تیکه
سه واحد تجاری خانه اصفهان
توافقی
آژانس املاک در خانه اصفهان
ملک تجاری درکوی جنت خانه اصفهان
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خانه اصفهان
ملک تجاری  درکوی جنت خانه اصفهان
بر خلیفه سلطانی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خانه اصفهان
۲۸مترمغازه تجاری معتبروفعال
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خانه اصفهان
۲۸متر مغازه تجاری وفعال
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خانه اصفهان
زمین تجاری در مسکن مهر نایین
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خانه اصفهان
مغازه یا معاوضه
توافقی
۶ روز پیش در خانه اصفهان
مغازه تجاری ۲۹ متر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خانه اصفهان
مغازه در خانه اصفهان مجتمع تجاری 5طبقه
توافقی
آژانس املاک در خانه اصفهان
مغازه تجاری صفر بر خانه اصفهان
توافقی
هفتهٔ پیش در خانه اصفهان
مغازه تا حدود نصف معاوضه با زمین در رامسر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خانه اصفهان
مغازه تا حدود نصف  معاوضه با زمین در رامسر
شاپور جدید * مغازه
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خانه اصفهان
بعدی