رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در دشتستان اصفهان

تجاری اجاره یی دشتستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در دشتستان
اجاره یک اتاق ۱۰ متری از سالن آرایشگاه
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دشتستان
مغازه ۱۳۶متر به اضافه ۷۰متربالکن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
مغازه ۱۳۶متر به اضافه ۷۰متربالکن
دفتر کار ۴۴متر خیابان پروین هفت تیر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
اجاره ۶۵ متر تجاری زیرزمین میدان احمداباد بورس فرش
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دشتستان
اجاره ۶۵ متر تجاری زیرزمین میدان احمداباد بورس فرش
اجاره ی دفترکار بر خ پروین
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دشتستان
۲۰۰ متر ویلایی برخیابان اجاره قابل تبدیل
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
اجاره اتاق ۱۰ متری در سالن زیبایی بر دشتستان
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دشتستان
تجاری بر خیابان پروین
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دشتستان
۲۰۰ متر سالن. پروین. اول دشتستان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
۲۰۰ متر سالن. پروین. اول دشتستان
۲۰۰مترمغازه زیرزمین خ پروین خ دشتستان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
٢٥ متر
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در دشتستان
اجاره لاین ارایشگری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در دشتستان
اجاره لاین ارایشگری
زیرزمین تجاری اداری پروین 40 متر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دشتستان
زیرزمین تجاری اداری   پروین    40 متر
۴۰مترمغازه امکانات فول پروین خیابان صباحی...
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
8 متر مربع
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دشتستان
8 متر مربع
فیزیوتراپی با دکور و تجهیزات در بیمارستان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دشتستان
۹۲متر مغازه صفر بر خیابان دشتستان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
۲۲مترمغازه تجاری ۲نبش خ پروین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
مغازه ۵۰ متری با ارتفاع ۴ متر
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دشتستان
مغازه ۵۰ متری با ارتفاع ۴ متر
اجاره فیزیوتراپی در بیمارستان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ هفته پیش در دشتستان
اجاره فیزیوتراپی در بیمارستان
بعدی