رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در دشتستان اصفهان

واگذاری نصف یا کامل رستوران ،(غذا بیرون بر)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در دشتستان
تجاری اجاره یی دشتستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دشتستان
مغازه ۱۳۶متر به اضافه ۷۰متربالکن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
مغازه ۱۳۶متر به اضافه ۷۰متربالکن
اجاره ۶۵ متر تجاری زیرزمین میدان احمداباد بورس فرش
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دشتستان
اجاره ۶۵ متر تجاری زیرزمین میدان احمداباد بورس فرش
تجاری بر خیابان پروین
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دشتستان
۲۰۰مترمغازه زیرزمین خ پروین خ دشتستان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
٢٥ متر
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در دشتستان
۴۰مترمغازه امکانات فول پروین خیابان صباحی...
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
8 متر مربع
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دشتستان
8 متر مربع
۹۲متر مغازه صفر بر خیابان دشتستان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
۲۲مترمغازه تجاری ۲نبش خ پروین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
بعدی