رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در خرم اصفهان

۵۰متر دفترکار اتوبان خرم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
۵۰متر دفترکار اتوبان خرم
دفتر کار ۷۰متری اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش در خرم
دفتر کار ۷۰متری اجاره
مغازه 34 متری بر اتوبان خرازی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خرم
اجاره دفتر کار با موقعیت و مکان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در خرم
مغازه 235 متر دوازه تهران با 10.5 متر بر خیابان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
مغازه 235 متر دوازه تهران با 10.5 متر بر خیابان
اجاره واحد اداری / دفتر کار 55 متری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در خرم
۶متر تجاری برکاشانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خرم
۳۵متر تجاری کنار گذر اتوبان خرم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
۳۵متر تجاری کنار گذر اتوبان خرم
مغازه تجاری 34متری بر اتوبان خرازی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خرم
دفتر کار مبله مشترک ترید بورس فارکس ارز دیجیتال
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خرم
۵۰متر دفترکار کنارگذر اتوبان خرازی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
۵۰متر دفترکار کنارگذر اتوبان خرازی
اجاره مغازه ۵۰متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خرم
اجاره مغازه خیابان بر خرم دروازه تهران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خرم
یک اتاق از دفتر کار در لوکیشن میدان جمهوری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خرم
دفتر کار ۵۰متری اجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خرم
۱۲۰متر مغازه تجاری کهندژ
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
۱۲۰متر مغازه تجاری کهندژ
235 متر مغازه کاشانی (دروازه تهران )
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
مغازه240متردروازه تهران برای کلیه مشاغل
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
اجاره مغازه 35متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
اجاره مغازه 35متری
مغازه در بازار چهارسوق کاشانی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
مغازه در بازار چهارسوق کاشانی
مغازه ٢۵ متری، بر کنار گذر اتوبان خرازی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
مغازه ٢۵ متری، بر کنار گذر اتوبان خرازی
کافه باشگاه و مرکز حرکت اصلاحی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در خرم
مغازه بر خرم ۲۲متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
اجاره مغازه ۸۰ متری در دوطبقه ۴۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
اجاره مغازه ۸۰ متری در دوطبقه ۴۰ متری
بعدی