رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در ملک‌شهر اصفهان

۱۵۰ متر/ ۳ خواب/ملک شهر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱ ساعت پیش در ملک‌شهر
۱۵۰ متر/ ۳ خواب/ملک شهر
۹۸متری انقلاب اسلامی شیک تمیز
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ملک‌شهر
دو خوابه جنوبی رباط سوم
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ملک‌شهر
دو خوابه جنوبی رباط سوم
واحدویودار صفر شیک
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ملک‌شهر
واحدویودار   صفر   شیک
آپارتمان 85متری شهرک سیمرغ(رهن کامل بدون تبدیل)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ ساعت پیش در ملک‌شهر
واحد ۸۷ متری جنوبی ویودار شهید صادقیان
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در ملک‌شهر
واحد ۸۷ متری جنوبی   ویودار  شهید صادقیان
175متر/3خواب مستر/2برنور/تک واحدی
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در ملک‌شهر
آپارتمان سه خوابه ۱۶۰ متر
ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در ملک‌شهر
آپارتمان  سه خوابه  ۱۶۰ متر
123مترجابرشیک
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ملک‌شهر
آپارتمان شیک اشراق ال محمد
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ملک‌شهر
آپارتمان شیک اشراق ال محمد
۹۰متررباط سوم دوخواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ملک‌شهر
104متررباط3شیک
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ملک‌شهر
132متررباط3شیک
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ملک‌شهر
اپارتمان ۱۶۵متری ۳خوابه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در ملک‌شهر
آپارتمان همکف 75 متری رباط سوم
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در ملک‌شهر
آپارتمان ۱۱۰متری/۲خواب/شهرک نگین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ملک‌شهر
آپارتمان ۱۱۰متری/۲خواب/شهرک نگین
اپارتمان ۹۵ متری، نوساز ملک شهر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ملک‌شهر
اپارتمان ۹۵ متری، نوساز ملک شهر
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در ملک‌شهر
آپارتمان ۹۰ متر ۲ خواب رباط سوم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ملک‌شهر
100متر دو خواب انقلاب اسلامی
ودیعه: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ملک‌شهر
100متر دو خواب انقلاب اسلامی
رهن آپارتمان
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در ملک‌شهر
رهن آپارتمان
رهن کامل آپارتمان(بنگاه تماس نگیرد)
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در ملک‌شهر
رهن کامل آپارتمان(بنگاه تماس نگیرد)
آپارتمان ۱۱۲متر ۲خواب صفر ۱۴۰۱
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در ملک‌شهر
آپارتمان ۱۱۲متر ۲خواب صفر ۱۴۰۱
100 متر ویو فضای سبز
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در ملک‌شهر
100 متر ویو فضای سبز
بعدی