رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهرک کاوه اصفهان

آپارتمان ۸۵ متر شیک
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کاوه
اپارتمان ۸۰ متر دو خوابه جنوبی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شهرک کاوه
اپارتمان ۸۰ متر دو خوابه جنوبی
واحد ۱۶۵ متری سه خواب تمیز با حداکثر امکانات
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهرک کاوه
آپارتمان ۱۰۰ متر ،غرضی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در شهرک کاوه
آپارتمان ۱۰۰ متر ،غرضی
آپارتمان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در شهرک کاوه
آپارتمان ۸۵ متری سیتی سنتر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کاوه
آپارتمان ۸۵ متری سیتی سنتر
آپارتمان ۹۵متری ۲خواب پرستار
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شهرک کاوه
آپارتمان ۹۵متری ۲خواب پرستار
آپارتمان ۱۴۰ متری کلید نخورده ۳ خواب
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شهرک کاوه
اجاره خانه ۸۰ متری درخ غرضی خ نیر اصفهانی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک کاوه
اجاره خانه ۸۰ متری درخ غرضی خ نیر اصفهانی
خوابگاه پانسیون دانشجویی
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک کاوه
آپارتمان ۳ خواب خیابان کاوه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک کاوه
آپارتمان ۳ خواب خیابان کاوه
اپارتمان۹۰ متری جنوبی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در شهرک کاوه
آپارتمان صفر ۱۴۵ متر سه خوابه دو کله نور
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش در شهرک کاوه
70 متری کاوه سه راه ملک شهر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک کاوه
آپارتمان 110متری دو خوابه
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک کاوه
اپارتمان125 متری/ 2خواب/غرضی
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کاوه
آپارتمان ۲۰۰متر دو خوابه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک کاوه
آپارتمان ۲۰۰متر دو خوابه
آپارتمان درخورزوق
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک کاوه
آپارتمان  درخورزوق
اجاره ورهن طبقه اول منزل مسکونی
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک کاوه
اجاره ورهن طبقه اول منزل مسکونی
اپارتمان/3خواب/160متری/هسا
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کاوه
اپارتمان ۱۴۰متری تک واحدی صفر
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک کاوه
اپارتمان 100 متری دوخواب شیک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک کاوه
آپارتمان ۱۶۰ متری نوساز غرضی
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک کاوه
آپارتمان ۱۶۰ متری نوساز غرضی
اپارتمان ۱۰۰متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در شهرک کاوه
بعدی