رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در کیش

کارخانه بلوک زنی ۱۸۰۰متری شهرک کارگاهی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
انبار ٢٥ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سوله
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
درخت سبز ۲۰۰متری (خانم بهروش )
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
درخت سبز  ۲۰۰متری (خانم بهروش )
انبار واقع در شهرک صنعتی ۴
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مغازه فاز ۶ صنعتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سردخانه ،،قیاسی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سردخانه ،،قیاسی
درخت سبز سوله با کاربری صنعتی ۱۲۵۰متری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
درخت سبز سوله با کاربری صنعتی ۱۲۵۰متری
رهن اجاره انبار درخت سبز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
انبار ۴۷ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
انبار مستقل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک
انبار ۲۸۰متری شهرک کارگاهی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سوله اجاره ۱۲۵۰ متر فاز۳ صنعتی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سوله اجاره ۱۲۵۰ متر فاز۳ صنعتی
سوله سردخانه درخت سبز ۳۵۰متری (بهروش )
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
سوله سردخانه درخت سبز ۳۵۰متری (بهروش )
سوله ٢٥٠ متر درخت سبز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۱۴۰ متر سوله
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کارگاه ۱۴۰ متری با سوییت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فاز 1250متر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره انبار در شهرک گارگاهی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره انبار در شهرک گارگاهی
انبار ۲۲۰ متری و ۵۵ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۱۰۰ متر انبار شهرک کارگاهی
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
انبار 45 متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره باشگاه ورزشی سانس صبح بانوان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
سوله اجاره
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سوله اجاره
بعدی