خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار نیشابور

در حال دریافت ...
کبوتر
توافقی
یک ربع پیش
کبوتر
نقره نر خوشکل واسه جوجه کشی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
نقره نر خوشکل واسه جوجه کشی
عروس سخنگو
۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
عروس سخنگو
جفت سبز کیلومتر
توافقی
۴ ساعت پیش
جفت سبز کیلومتر
سرورسیاه کاکلی نر
توافقی
۴ ساعت پیش
سرورسیاه کاکلی نر
عروس هلندی دستی وسخنگو
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس هلندی دستی وسخنگو
پرشی
توافقی
۵ ساعت پیش
پرشی
طاقدم سبز ماده سالم
۶۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
طاقدم سبز ماده سالم
قناری نر مست خون مست خون
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
قناری نر مست خون مست خون
کفتر ساده خال سبز نر درشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کفتر ساده خال سبز نر درشت
کبوتر جفتگاهی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
کبوتر جفتگاهی
یه جفت مرغ عشق
۷۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
یه جفت مرغ عشق
کله زرد ماده فروشی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
کله زرد ماده فروشی
سار آلمانی اصلی یک جفت با ضمانت.
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
سار آلمانی اصلی یک جفت با ضمانت.
کفتر
توافقی
۷ ساعت پیش
کفتر
کفتر کله سرخ نر مست مادشو فروختم نپرسین
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
کفتر کله سرخ نر مست مادشو فروختم نپرسین
کبوتر نر
۲۶,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
یک جفت کبوتر
توافقی
۸ ساعت پیش
یک جفت کبوتر
کفتر فروشی
توافقی
۸ ساعت پیش
جفت رو تخم عروس هلندی
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
جفت رو تخم عروس هلندی
کفتر خال سیاه
توافقی
۸ ساعت پیش
کفتر خال سیاه
کبوتر پرشی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
کبوتر پرشی
چندتاحیوون میزون قدیمی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
چندتاحیوون میزون قدیمی
مرغ عشق دستی
جهت معاوضه
۹ ساعت پیش
مرغ عشق دستی
بعدی