خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار نیشابور

در حال دریافت ...
چهار عدد جوجه ساده
۱۳۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
چهار عدد جوجه ساده
کبوتر
۱۱۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
کبوتر
حیون جفتگاه ب شرط
توافقی
دقایقی پیش
حیون جفتگاه ب شرط
عروس هلندی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
عروس هلندی
عروس آلبینو چشم شرابی اصل
توافقی
نیم ساعت پیش
عروس آلبینو چشم شرابی اصل
کبوتر پرشی نر
۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر پرشی نر
ماده مگسی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
ماده مگسی
۱۲عددفنج
۲۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دو جوجه ساده اماده دسته پر
۷۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دو جوجه ساده اماده دسته پر
کبوتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
کبوتر
مرغ عشق ماده آماده سبز رنگ
۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
مرغ عشق ماده آماده سبز رنگ
زاغی نوک قرمز دستی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
زاغی نوک قرمز دستی
ماده سوسکی
۳۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
ماده سوسکی
عویدی سرخ یا شیر سرخ
توافقی
۱ ساعت پیش
عویدی سرخ یا شیر سرخ
شیرسبز نر
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
شیرسبز نر
جل نر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جل نر
زاغی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
زاغی
عروس هلندی تازه دونخور
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عروس هلندی تازه دونخور
دوتا نر
۵۵,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
دوتا نر
کتوله مولد
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کتوله مولد
جوجه خال
۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جوجه خال
دوعدد بوقلمون کرچ
توافقی
۳ ساعت پیش
یک عدد عروس هلندی خاکستری یا سیامون سرحال و بازی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک عدد عروس هلندی  خاکستری یا سیامون  سرحال و بازی
کفتر ساده
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کفتر ساده
بعدی