حیوانات مزرعه در نیشابور روی دیوار

در حال دریافت ...
جوجه گوشتی
۷,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
جوجه گوشتی
گاو جوانه
۲۷,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
گاو جوانه
پنج عدد میش
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پنج عدد میش
میش
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
میش
بوقلمون
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
بوقلمون
میش و بره
توافقی
۱ ساعت پیش
میش و بره
خروس زیبا
۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس زیبا
بوقلمون
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
میش و بره
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
میش و بره
معاوظه قوچ بخته افشاری
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
بوقلمون نر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تخم نطفه دار بوقلمون برنز فرانسوی
توافقی
۲ ساعت پیش
مرغ۵ماهه
۴۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
تکه سانن
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
بره افشاری
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
بره افشاری
جوجه بوقلمون45روزه
۳۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه بوقلمون45روزه
بوقلمون کرچ
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
گوساله و گاو شیری جنس
توافقی
۷ ساعت پیش
گوساله و گاو شیری جنس
یک عددبره شیری ماده
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
یک عددبره شیری ماده
سار اوقون المانی
۱۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
سار اوقون  المانی
فروش مرغ و خروس
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
فروش مرغ و خروس
جوجه بوقلمون برنز سینه پهن 45 روزه
۳۹,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
جوجه بوقلمون برنز سینه پهن 45 روزه
دو عدد جوجه مینیاتوری
۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
دو عدد جوجه  مینیاتوری
شیشک بذری
توافقی
۹ ساعت پیش
شیشک بذری
بعدی